Եթե տանը հիվանդ կա, ապա ձեզ պետք կգա միայն մի քանի ճյուղ ալnե․ ահա, թե ինչnւ

Ալոե լավ է ունենալ այն տներում, որտեղ մարդիկ հաճախ են հ իվան դանում, որտեղ կան անկողնուն գ ամված հ իվան դներ, ինչպես նաև առո ղջ մարդիկ, բայց թու լացած կենսադաշտով: Հատկապես օգտակար է այս բույսի առկայությունը բ ժի շկների և բ ուժողների համար, որոնց շատերն են դիմում ա ռողջական գ անգատներով։

Տանը, որտեղ ինչ-որ մեկը հ իվանդ է, պետք է լինի ալոե:Ազդեցություն հ ուզական վ իճակի վրա:Ալոեի բնույթը, որը վառ կերպով դրսևորվում է ալոե Սատուրնում, ամրության մոլորակում, օգնում է մարդկանց դիմակայել դ ժվար ություններին:

Այս բույսն օգտակար է կամային թույ լ մարդկանց համար, ովքեր հաճախ անախոր ժությունների մեջ են հայտնվում, չգիտեն ինչպես հակազդել դրանց։

Միայնակ մարդկանց համար լավ է ալոե ունենալը, քանի որ այն օգնում է ավելի հեշտ դիմանալ միայնությանը։ Ազդեցություն առո ղջության վրա`Կոշտ ալոեն բարձրացնում է մարդու օ րգա նիզմի ի մունիտետը։

Հալվեի միայն առկայությունը մեր տներում ամրացնում է մեր օ րգանիզմը, բարձրացնում դիմադրությունը ցանկացած հ իվանդո ւթյունների նկատմամբ, բայց ամենից առաջ ալոեն ուժեղացնում է օ րգաններն ու համակարգերը, որոնք վերահսկվում են Խեցգետնի նշանի կողմից՝ մա րսողական համակարգը, կաթնագ եղձերը, լ եղապարկը:

Ալոեով բուժման բաղադրատոմսեր`Բր ոնխիալ ա սթմա: Ալոեի տերևները կտրատել ու վրան մեղր լցնել։ Թրմել մութ և զով տեղում մեկ ամիս: Այնուհետև մանրացնել տերևները և կրկին ավելացնել մեղրը՝ թրմելով ևս մեկ ամիս։ Քամել, ընդունել օրական 3 անգամ, 1 ճաշի գդալ ուտելուց կես ժամ առաջ։Բ որբոքում, պ զուկ և գ րգռ վածություն, դ երմատիտ:

Ալոեի տերևները մեկ շաբաթ պահել մութ, զով տեղում։ Այնուհետև մանրացնել և քամել հյութը։ Սրբել դե մքի մ աշկը։

Թոքերի բ որբոքում, սուր բրոնխիտ, պ լիրիտ: 1 բաժակ հալվեին ավելացրեք 1 թեյի գդալ աղ։ Թրմել մութ զով տեղում 12 ժամ: Ընդունել ուտելուց մեկ ժամ առաջ, 1 ճաշի գդալ օրը 3 անգամ։

3 օր անց պատրաստեք նոր բաժին։

Երեխաների և ք րոնիկ հ իվանդների վերականգնման համար: 100 գ թարմ պատրաստված հալվեի հյութին ավելացնել 300 գ մեղր, 500 գ պոպոկ և 3 կիտրոնի կեղև։

Ընդունել ուտելուց կես ժամ առաջ՝ օրը 3 անգամ, 1 թեյի գդալ։Փ որկա պություն, գ աստ րիտ, գազեր: Խառնել 100 գ մեղրը և 100 գ հալվեի հյութը, թրմել 3 ժամ։

Ընդունել օրական 3 անգամ, 1 թեյի գդալ ուտելուց կես ժամ առաջ։ Կ ոշտուկներ: Տերևըկտրատել, միջուկը քսել կ ոշտուկին և վ իրակապել։ Առավոտյան հանել և կրեմ քսել։ Կրկնել մի քանի անգամ:Ք թնարտադրություն:

Մի քանի օրվա ընթացքում մի քանի ժամ ընդմիջումներով 3-5 կաթիլ հյութ կաթացրեք։ Քթից արյո ւնահոսություն: Ուտելուց երկու շաբաթ առաջ կերեք մի կտոր հալվեի տերև:

Оставьте комментарий