Դրեք կաղամբի տերև կրծքին…ահա թե որն է այս բաղադրատոմսի պատճառը, որի մասին դժվար թե որևէ բժիշկ Ձեզ ասի

Ամբողջ աշխարհում շատ կանայք օգտագործում են այս բնական և արդյուն ավետ մեթոդը `կրծքերի այտուցը նվազեցնելու համար:

Իրականում, վերջերս կատարված ուսումնասիրո ւթյունը նաև հաստ ատում է սառը կաղ ամբի տերևների դրա կան հետևանքներըկրծքերի այ տուցվածության, ցա վերի և կրծքերի այ տուցվածության մեղմա ցման գործում: Ըստ ուսում  նասիրության, որն իրականացվել է 13 -ից 50 տարե կան կրծքով կերակրող մայրերի վրա, կրծքի վրա կաղ ամբի տերևների օգտագոր ծումը ոչ միայն օգնել էնվազեցնել ցա վն ու կարծրությունը, այլ նաև բարձրացրել է կր ծքով կերակրման տևողությունը արագ ցա  պատճառով:

Կտրեք տերևների ներքևի Այս մեթոդի օգտագործման եղանակը պարզ է: Նախ, կաղամբը դրեք սառնարանում: Կանադայի կր ծքով կերակրման հիմնադրամխորհուրդ է տալիս օգտագ ործել կանաչ կաղամբ: Երբ շատ սառն է դիպ չելը, հեռացրեք կաղամբի առաջին արտաքին շերտը և դեննետեք այն:

Ներսում դուք կգտնեք թարմ, բաց կանաչ տերևներ: Պոկեք երկու մեծ տերև և լվացեք դրանք սառը ջրով, որպեսզի մաք-րեք ներսում մնացած կեղտը կամ մնացորդային թունաքիմիկատները:կոշտ ցողունը և տերևները փաթա թեք այնպես, որ դրանք հիա նալի տեղավորվեն ձեր կրծքերին: Խուսափեք տերևներով ծծակները ծածկելուց:

Եթե տերևները չափազանց փխրուն են,կարող եք նաև փորձել դրանք մանրացնել գլանափաթեթով ՝ մի փոքր թուլացնելու համար: Տերևները պահեք մոտ 20 րոպե և պառկեք:Դուք նաեւ կարող եք օգտագործել թեթեւ բամբակյա կրծկալ `տերեւները տեղում պահելու համար:Այնուամենայնիվ, մի՛ գերազ անցեք 20 րոպեն,քանի որ մտահոգություններ կան, որ կաղամբի տերևները կարող են նվազեցնել կաթի արտադ րությունը:

Ձեր առաջին իսկ օգտագործումից զգալի թեթևացում կնկատեք:Դուք կարող եք օգտագործել այս բուժումը օրվա ընթացքում 2 կամ 3 անգամ և ամեն անգամ տերև ների նոր փաթեթով:Իվերջո, դուք կտես նեք, որ այս մեթոդը մեծապես   կլինի ցավը թեթևացնելու, այտուցը նվազեցնելու և կր ծքագ եղձը մեծ չափով բուժելու համար:Դուք կար ող եք դադա րեցնել այս բուժումը,քանի որ ժաման ակի ընթացքում ձեր վիճակը լավ անում է: Այս մեթոդով, կաթնա րտադրող և սառը փաթ եթների հետ միասին, շատ մայրեր կրծքով կերակրելուց լիովին հրաժարվելուց մի քանի օրվա ընթացքում վերսկսվել են:

Ապրեք առողջ, առանց խնդիրների

Оставьте комментарий